home producten bedrijf contact apparatuur downloads nieuws Soc ial media: Contact: © 2015  Slagboom en Peeters Luchtfotografie BV Partners:

Een verticale luchtfoto bevat een aantal afwijkingen veroorzaakt door hoogte-verschillen in het terrein, lens vertekening en de stand van het vliegtuig.

Oblieke fotografie is in opmars; het biedt gemeenten veel uitkomsten op het gebied van BAG, WOZ, handhaving en meer.

lees verder lees verder

earthmine is een product met 3d foto's op straat niveau en is 2011 door Slagboom en Peeters in Nederland geïntroduceerd.

lees verder Producten filmpje lees verder

De FLIR SC6000 camera kan Thermische Infrarood (TIR) opnamen maken. 

lees verder Twitter
Showcase gemeente Amsterdam earthmine panorama’s
Products:
Slagboom en Peeters luchtfotografie
ortho geo-obliek earthmine 3D model 3D model thermisch infrarood